Profiliai. Išvaizdos kultūros raiška grožinėje literatūroje

Laidoje, kurios tema „Išvaizdos kultūros raiška grožinėje literatūroje“ aptariamas grožinės literatūros, daugiausiai – prozos, kūrinių ir išvaizdos kultūros, įskaitant madas, ypač vestimentarines, sąsajų turinys. Literatūros kūrinio pilnatvei, jo literatūriškumui, taip pat ir įvykių „spalvingumui“ personažų išvaizdos aprašymai ypač reikšmingi. Drabužiai ir jų aksesuarai dvasiniame žmonių gyvenime svarbūs reikšminiai simboliai. Itin retai ir sudėtingai temai skirtoje laidoje kartu su studijos viešnia, humanitarinių mokslų daktare, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausiaja mokslo darbuotoja Dalia Satkauskyte ieškoma atsakymų į klausimus, susijusius su grožinės literatūros kūrinių, daugiausiai – prozos, personažų išvaizda, jos reikšmę ir poveikį skaitytojo vaizduotei. Pateikiami komentarai apie grožinės literatūros kūriniuose galimus aprašomų daiktiškųjų simbolių vaidmenis, juos siejant su vestimentarinė (rengimosi) kultūra, aiškinamasi kaip veikėjų dvasingumas kūrinių autorių įprastai arba dažniausiai atskleidžiamas aprašant jų išvaizdą. Laidos autorius ir vedėjas Eugenijus Skerstonas