Istorijos detektyvai. Kas grėsė geriausiam kunigaikščio Gedimino draugui bei Nepriklausomybės akto signataro šeimos tragedija

Kieno sparnai keldavo baimę priešams?

Kaip atrodė Lietuvos didvyrio, kuriam pastatytas paminklas Vašingtone, tėviškė?

Kas grėsė geriausiam LDK Kunigaikščio Gedimino geriausiam draugui?

Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio bei jo brolio Vytauto šeimos tragedija.

Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas.