Klausimėlis. Ką žinote apie įstatymus ir kitus teisės aktus?

Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius.