Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Medžiui pagarbą juntantis skulptorius: pjūklas – didžiausias medžio priešas

Ved. Zita Kelmickaitė.