10–12. Pokalbis. Kaip matematikos moko Suomijos ir Estijos mokyklose?

Kaip matematikos moko Suomijos ir Estijos mokyklose, kur mokiniai pasiekia įspūdingų rezultatų.

Pasakojimą parengė Ieva Balsiūnaitė