LRT ieško sprendimų. Šimtukininkas matematikos egzamino leistų nelaikyti: svarbiau – pažinimo džiaugsmas

Tęsiasi projektas „LRT ieško sprendimų“. Valstybinio matematikos brandos egzamino neišlaikė kas trečias. Ekspertai sako, tam įtakos galėjo turėti nuotolinis mokymas ir pasikeitusios egzamino užduotys. Aukštesnių rezultatų pasiekę mokytojai sako, kad taiko diferencijuotas užduotis, mokinius skirsto pagal gabumus, bet pabrėžia, kad didžioji dalis rezultatų priklauso nuo jų pačių motyvacijos.