Politiniai kaliniai ir tremtiniai ragina valdžią užtikrinti, kad Astrave pagaminta elektra nepatektų į ES rinką

Ariogaloje, Dubysos slėnyje 30 kartą surengtas tremtinių ir politinių kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis. Sąskrydyje paskelbtos rezoliucijos dėl Lukiškių aikštės memorialo ir Astravo atominės elektrinės.

Politiniai kaliniai ir tremtiniai ragina Lietuvos valdžią užtikrinti, kad Astrave pagaminta elektros energija nepatektų į Europos Sąjungos rinką.