Šv. Mišios iš Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios

Tiesioginės transliacijos įrašas iš Balbieriškio.