Pašnekesiai apie tave ir kitus. Kodėl vis labiau pritrūkstame ištvermės?

Greitai atsibostantis darbas, sunkumas susikaupti ir perskaityti rimtesnės litaratūros knygą, pažiūrėti įsigilinimo reikalaujantį fimą, keblumas ištverti kasdienės mankštos nuobodulį, buities rutiną, sutuoktinio ar sutuoktinės, vaikų nuomonių skirtumus – visa tai mus veda iš pusiausvyros, trikdo, kelia įtampą, skatina mesti ir bėgti geresnio gyvenimo ieškoti. Kai tuo tarpu psichologijos mokslas atskleidžia, jog be ištvermės neįmanomi jokie didesni pasiekimai nei darbe, nei moksle, nei tarpusavio santykiuose.

Ved. Rūta Bačiulytė ir Aušra Griškonytė.