2 Eilė: teatro žmonės. Algis Galinis: kiekviena karta turi turėti savo teatrą, nes jis visada turi būti naujas

Algis Galinis. Dokumentinė apybraiža.

Rež. A. Matvejevas. 2020 m.