Homo cultus. Mažosios Europos pokalbiai. Apie šviesą, prasmę ir viltį pokalbis su arkiv. Lionginu Virbalu

„Atrodo, kad jau ištisas savaites tęsiasi vakaras. Tirštos sutemos dengia mūsų aikštes, gatves ir miestus; jos užvaldė mūsų gyvenimus ir viską pripildė spengiančios tylos ir slegiančios tuštumos, kuri viską stingdo: jaučiame ją ore, matome žmonių gestuose ir žvilgsniuose. Esame išsigandę ir pasimetę“, – taip savo kovo 27 dienos homiliją, kai suteikė ypatingą palaiminimą koronaviruso pandemijos prislėgtiems žmonėms visame pasaulyje, pradėjo popiežius Pranciškus.

Atrodo, kad gaubiami šių tirštų sutemų pasitiksime ir Šv. Velykas. Kaip prasmingai karantino laiku pasirengti Šv. Velykoms ir kaip šiame nelengvame laike užčiuopti viltį. Ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad ši viltis aplankytų ir tuos, kuriems šiuo metu sunkiausia? Juk kiekvienas sunkmetis yra ne tik nuosprendis, bet ir galimybė iš jo išeiti kaip daugiau solidarumo, atjautos, savitarpio pagalbos turinčiai bendruomenei.

Ved. Donatas Puslys.