LRT pamokėlės. Pirmyn į knygų, raidžių ir atradimų pasaulį: nuo skaitymo recepto iki nuotaikingos zumbos

Knygų klubas. Skaitymo receptas. Penki klausimai (Ką? Kur? Su kuo? Kada ir kiek? Kaip?), į kuriuos atsakę, gausite tobulą skaitymo receptą. Mokytoja Dovilė Pelegrimė.

Mokėjimas mokytis. Vaikai bandys ištarti ir parašyti savo vardą. Kiekvienas sužinos, kokios raidės yra jo varde, ir mokysis savo vardą užrašyti. Bandys įsiminti savo vardo pirmą raidę. Mokytoja Jana Valauskienė.

Tremtis. Vaikai sužinos apie tremtį. Ką reiškia žodis tremti (t. y. išvežti priverstinai). Papasakosime, kokius žmones kur vežė ir kodėl būtent į tokias šalis, kokios ten buvo gamtinės, gyvenimo sąlygos ir pan. Priminsime, kad tuomet dauguma jų buvo tokio amžiaus kaip ir vaikai, kurie klausosi pamokos. Pasakoja Rūta Ragauskaitė.

Vaikų zumba. Trenerė Kamilė Narkutė.

Su vertimu į gestų k.