Vincentas Gečas – vienas iš nedaugelio dailininkų, išvažiavęs anapus geležinės uždangos

Šeštame dešimtmetyje prasidėjusios politinės permainos lėmė naujo dailės etapo pradžią sovietinėje Lietuvoje. Permainingu atšilimo laikotarpiu dailininkams teko įgyvendinti naujus tikslus – ieškoti naujų raiškos priemonių socialistinei tikrovei perteikti. Šiuo laikotarpiu iškilo ir Vincentas Gečas (g. 1931), kuris laikomas vienu svarbiausiu atšilimo naujovių šaukliu dailėje.