Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Gražina Apanavičiūtė – tikroji operos primadona

Pokalbių programa.