Legendos. Šiandien ir visados. Operos dainininko Miko Petrausko gyvenimo ir kūrybos legenda

Dokumentinių apybraižų ciklas. Operos dainininkas Mikas Petrauskas. Ved. Aistė Stonytė.