Klausimėlis. Kuo skiriasi žvalgas nuo šnipo?

Šviečiamoji programa.

Ved. Juras Jankevičius.