Džiazuojanti istorija. Kaip Lietuva modernėjo?

Kaip skleidėsi lietuviškumo idėjos? Kodėl Vincas Kudirka niekada nevedė? Kiek prie Lietuvos modernėjimo prisidėjo moterys? Apie tai pasakoja Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos vyr. mokslo darbuotojas dr. Tomas Balkelis.

Ved. Birutė Rutkauskaitė ir dr. Jolanta Karpavičienė.