Mažoji studija. Kultūra ir religija. Knygų klubas

Knygų klubas: latvių rašytojos Noros Ikstenos romaną „Motinos pienas“ aptarė: Gabrielė Gailiūtė, Ieva Daniūnaitė ir Vladas Liepuonius.