125-osios dailininko Vincento Vasiliausko gimimo metinių proga šeima pristato knygą apie jį: tapyti vyras pradėjęs 73-ejų

Minint 125-ąsias dailininko Vincento Vasiliausko gimimo metines, jo šeima pristato knygą apie šią neeilinę asmenybę ir jo darbų parodą Kaune, Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje. Dailininko vaikaitis, taip pat dailininkas Vaidotas Žukas sako, nežinąs, ar pasaulyje yra dailininkų, tapyti pradėjusių 73-ejų.