Kelias. Ekspedicija liuteronų istorijos pėdsakais XV d. Jurbarko liuteronai

KELIAS. Ekspedicija liuteronų istorijos pėdsakais. XV dalis: Jurbarko liuteronai

Svečiuojamės Jurbarke – vienoje gausiausių XX amžiaus pirmosios pusės liuteronų parapijų. Bendruomenę, kuriai teko išgyventi sunkius tremties ir sovietinio persekiojimo išbandymus. Ir išlikti.

Laidoje – parapijietės Anės Pempienės prisiminimai apie sunkius tremties metus Tadžikistano medvilnės laukuose. Apie ryžtingą parapijiečių kovą su sovietais dėl bažnyčios išsaugojimo pasakoja kunigas, teologas habil. dr. Darius Petkūnas.

Ved. Tomas Pavilanskas-Kalvanas.