Vėžė yra, susisiekimo nėra: Lietuva planuoja atstatyti geležinkelį į Gardiną

Įprastai gyvenvietės kurdavosi prie geležinkelio, taip buvo ir Varėnos rajone. Geležinkelio ruožas Vilnius-Marcinkonys-Gardinas buvo dar carinės Rusijos laikais statyto geležinkelio maršruto Sankt Peterburgas-Varšuva dalis, taip pat buvo įrengta atšaka nuo Pariečės Baltarsuijoje į Druskininkus. Tačiau atšaka prieš du dešimtmečius išardyta, geležinkelio vėžė nuo Marcinkonių iki Pariečės išlikusi, tačiau nenaudojama. Kolegė Rūta Lankininkaitė domėjosi, kokie planai kuriami, kam būtų naudingas atstatytas geležinkelis.