Dešimt balų. Greitai mokyklų vadovai nebegalės nepriimti mokytis neįgalaus vaiko: ar tam pasiruošta?

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius bei Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė pasirašė memorandumą „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“. Šis memorandumas įpareigos savivaldybes labiau pritaikyti mokyklas bei poliklinikas neįgaliesiems. Be to, parlamente diskutuojama apie Švietimo įstatymo pataisą, kuri įpareigotų bendrojo ugdymo mokyklų administracijas priimti bet kurį specialiųjų poreikių vaiką mokytis bendrosiose klasėse.

Kiek mūsų mokyklos tam pasiruošusius: ar jos turi pakankamai pagalbos specialistų bei etatų ir lėšų papildomiems psichologams, socialiniams pedagogams, logopedams, kineziterapeutams ir kitiems pagalbos specialistams samdyti, ar šie yra tinkamai apmokyti. Pagaliau, ar tiek pradinių klasių mokytojai, tiek mokytojai dalykininkai gebės tinkamai organizuoti ugdymą ir diferencijuoti vaikams užduotis, jei 20-25 mokinių klasėje apie pusė vaikų bus specialiųjų poreikių? Vedėja Jonė Kučinskaitė.