Mažoji studija. Noriu tikėti. Jėzuitai ir tarpreliginis dialogas

Kunigo jėzuito Eugenijaus Puzynios komentaro tema – jėzuitai ir tarpreliginis dialogas.

Ved. Jūratė Grabytė.