Gamta – visų namai. Ką supainiojo paukščiai, ar tikrai nugrimzdo Raigardas ir ar kas matėte žiemą?

Žiema prieš pat pusiaužiemį – ar kas nors matėte ją?

Ką supainiojo paukščiai?

Ar tikrai nugrimzdo Raigardas?

Ved. Selemonas Paltanavičius, Audronė Šopagaitė, Adolfas Drungilas.