Šventadienio mintys. Kryžių kalnas – šventovė, kur mišias laikė ir Jonas Paulius II: ar žinote kalno istoriją?

Religinė programa.

Ved. Dalia Michelevičiūtė.