Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pasaulis tradicijos begalybėje: Alytuje – tautodailininkų sambūrys ir kova dėl „Aukso vainiko“

Pokalbių programa.