Klausimėlis. Ką žinote apie kapitalizmą, socializmą ir komunizmą?

Šviečiamoji programa.

Ved. Juras Jankevičius.