LRT tyrimų podkastas. Bažnyčios įtaka slepia jos tarnų verslus

Kiek verslo Bažnyčioje, o Bažnyčios versle? Tokio atsakymo ieško žurnalistė, aiškindamasi kokiais verslais užsiima tiek pavieniai kunigai, tiek vyskupijos.

O bešniukštinėjant atsiskleidė ir daugiau spalvų – kokią įtaką Bažnyčios atstovai turi įstatymų leidybai ir kiek jai rūpi ne tik moraliniai, bet ir finansiniai klausimai.