Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite. 99 metų Stanislava moka 6 kalbas: kaip nepasiduoti gyvenimo sunkumams?

Stanislavai Kochanauskaitei, ilgametei lotynų kalbos mokytojai, tik 99-eri! Kas yra gyvenimo geismas, kaip išmokti šešias kalbas ir nepasiduoti sunkumams?