Mažoji studija. Muzikos menas. Vargonininkų ugdymo padėtis ir tendencijos Lietuvoje

Kodėl VIII M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurse nedalyvavo Lietuvos vargonininkai?

Vargonų meno tradicijas ir ateities perspektyvas aptaria prof. Leonidas Melnikas.

Ved. J.Kuodytė.