Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Andrinių šventė, Antonio Wiwulskio atminimas ir knyga apie Rasų kapines

Ved. Miroslava Januškevič.