Namelius medžiuose projektuojanti architektė: augalus turime naudoti taip, kad jiems tai nebūtų mirties nuosprendis

Romos imperijos laikais patricijai mėgdavo lėbauti nameliuose, įrengtuose medžiuose. Kaligula ten ir snausdavo, ir priiminėdavo svečius.

Mūsų dienomis namų medžiuose idėja vėl klesti. Medžiuose kuriamos ne tik privačios buveinės, bet ir viešbučiai, restoranai bei poilsio apartamentai.