100 metų Radviliškio mūšiui prieš bermontininkus: svarbi pergalė besikuriančiai Lietuvos kariuomenei

Minimos Lietuvos kariuomenės pergalės prieš bermontininkus 100-osios metinės: šiandien ir rytoj laukia daug renginių, susijusių su šia sukaktimi. Bermontininkai – Vokietijos konstruktas, padarytas Rusijos belaisvių, laikytų Vokietijoje, pagrindu, iš kurių buvo tikimasi kovos prieš bolševikus.

Netekę Vokietijos finansavimo, jie pradėjo plėšikauti, kol lygiai prieš 100 metų kautynėse, kurios truko 38 valandas, jie buvo nugalėti. Apie šiuos įvykius pasakoja karinių oro pajėgų vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Alvydas Tamošiūnas.