Sąjūdžio mitingai pasaulio lietuvio akimis: negalvojau, kad Lietuva iškovos nepriklausomybę taip greitai

„Labas rytas, Lietuva“ vedėjas I. Krupavičius kalbina Australijos lietuvį Joną Mašanauską, kuris dalinasi savo prisiminimais iš 1988 metų mitingo Vingio parke. Kaip sako J. Mašanauskas, į Lietuvą jis vyko kaip vieno didžiausių Australijos dienraščio žurnalistas. Jis norėjo objektyviai aprašyti to meto įvykius, kurie iš dabartinės perspektyvos australui atrodo unikalūs, neturintys prototipo pasaulio istorijoje.