Istorikas Mečislovas Jučas pristatė savo knygą „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai“

Istorikas Mečislovas Jučas pristatė savo knygą „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai“.