Atgimimo vaikai | Rumunija

Šiemet sukanka 30 metų, kai griuvo Berlyno siena. Ta proga drauge su kolegomis iš Vidurio ir Rytų Europos šalių parengėme dokumentinių radijo laidų ciklą „Atgimimo vaikai“ (angl. Raised To Be Free). Tai pasakojimai apie vadinamąją „virsmo kartą“. Daugumos jų herojai – žmonės, gimę už Geležinės uždangos ir augę permainingu, postkomunistiniu savo valstybės kūrimosi laikmečiu. Pirmoji - Vlado iš Rumunijos istorija. Autorė Rumunijos radijo Kultūros kanalo prodiuserė Maria Balabas. Į lietuvių kalbą vertė ir adaptavo Vaida Pilibaitytė