Pasaulio lietuvių žinios. „Metų žmogaus“ pokylis Čikagoje, išeivijos šaulių sukaktys ir Čiurlionio keliais su Italijos lituanistinėmis mokyklomis

Spalio 11 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje jau 53 kartą įvyko „Metų žmogaus“ pagerbimo pokylis. Kasmet muziejaus direktorių taryba išrenka asmenį, nusipelniusį Lietuvai ir lietuvybei, aktyviai skleidžiantį jos kultūrą ir istoriją Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitaip nusipelniusį gimtinei. Šį kartą „Metų žmogumi“ buvo išrinktas pats Balzeko muziejaus įkūrėjas ir prezidentas, mecenatas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Floridos valstijoje Stanley Balzekas jaunesnysis.

Išeivijos šauliams spalis buvo tikras darbymetis – jie minėjo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje 65-metį ir Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-metį bei atkūrimo 30-metį. Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje buvo atidengtas paminklas „Nepriklausomai Lietuvai“, skirtas įamžinti šias datas. Jo idėjos autorius – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas Julius Butkus. Paminklą įkvėpė pernai atidengtas skautų organizacijos paminklas. Šalia pasodintas ąžuoliukas simbolizuoja šių organizacijų solidarumą ir stiprybę.

Spalio pabaigoje Italijos piliečiai ir lietuvių bendruomenių atstovai vykdė kūrybines veiklas pagal lietuvių menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą. Čiurlionio namai Vilniuje kartu su Italijos lietuvių bendruomenėmis ir neformaliojo ugdymo lituanistinėmis mokyklomis Turine, Florencijoje, Milane bei Romoje inicijavo Pasaulio lietuvių metams skirtą projektą, pristatantį lietuvių kompozitoriaus ir dailininko kūrybą ir gyvenimo kelią.

Tęsiame pasakojimą apie „Gabalėliai Lietuvos“ misiją Šiaurės Amerikoje. Naktiniu autobusu iš Niujorko į Torontą atvykę Augustinas ir Aistė Žemaičiai nepaisydami nuovargio iškart kibo į darbus: atrasti ir žymėti tikslasamerika.lt žemėlapyje Kanados sostinės lietuvišką paveldą. Netrukus Aistę ir Augustiną pribloškė tikras lietuviškos didybės cunamis: jie atvyko į milžiniškus Toronto Lietuvių namus.

Ved. Modestas Mastavičius.