Lietuvos diena. Kaip Vėlines mini kiti Europos gyventojai?

Minint Vėlines, etnologai atkreipia dėmesį į senąsias tradicijas bei maisto reikšmę. Etnologai teigia, kad anksčiau, per Vėlines mirusieji būdavo minimi vaišėmis ir ugnies deginimu. Kaip Vėlines mini kiti Europos gyventojai? Pastebima, kad lietuviai vis dažniau iš anksto pradeda galvoti apie laidotuves, todėl populiarėja specialios laidojimo sutartys. Minint tarptautinę dieną, skirtą nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimui, UNESCO ragina valstybes tinkamai tirti žurnalistų nužudymo bylas.

Ved. Indrė Urbaitė.