Gyvoji istorija. Apie svarbiausius ukrainiečių maldos namus Vilniuje

Vilnius ypatingas miestas, pelnęs palyginimų su Jeruzale ir ši mintis įžvelgtina ne tiek žydiškoje Vilniaus istorijoje, kiek krikščioniškoje tradicijoje. Būtent prie bazilijonų šventovės Vilniuje susilietė trys etnokonfesinės grupės: unitų metropolitas su bazilijonais, Konstantinipolio patriarchatui tiesiogiai pavaldūs Vilniaus miestiečiai stačiatikiai su šv. Dvasios cerkve ir šalia Aušros vartų katalikų vyskupas su karmelitais.

Įdomu tai, kad Aušros vartai lenkų vadinti Aštriais Ostra brama, galėjo būti vadinti Ostrogiškio vartais, kai jie buvo tapę triumfo arka grįžtančiam iš Oršos mūšio nugalėtojui, kunigaikščiui Konstantinui Ostrogiškiui, vienam iš didžiausių karvedžių LDK istorijoje, kuris atsilygindamas Dievui už pergalę ir pastatė šv. Trejybės bažnyčią Vilniuje. Apie istorinę švč. Trejybės bažnyčios raidą ir šios dienos aktualijas, šios bažnyčios svarbą ukrainiečių bendruomenei laidoje kalba istorikė dr. Genutė Kirkienė, Natalija Šertvytienė, ukrainiečių bendruomenės pirmininkė ir tėvas Vikentijus. Ved. Inga Berulien.ė