Mažoji studija. Muzikos menas. Pianistas, visuomenininkas Rimantas Vingras

M. K. Čiurlionio menų mokyklos absolventas fortepijono studijas tęsė Maskvos konservatorijoje, vėliau – Jungtinėse Amerikos Valstijose, kol galiausiai apsistojo Didžiojoje Britanijoje, Londone. Čia jis ne tik koncertuoja, dirba pedagoginį darbą, aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, tačiau stengiasi megzti ir puoselėti kultūrinius ryšius su Lietuvos muzikų bendruomene, rengdamas įvairius bendrus edukacinius ir socialinius projektus. Seimui paskelbus Pasaulio lietuvių metus iš Šiaulių kilęs menininkas pažymėjo, kad jam yra labai svarbi lietuviškoji tapatybė: „Nesvarbu, kur begyventum, reikia žinoti, kas esi.“ Apie kultūrą, kultūros politiką, kuri Lietuvos politikų viršūnių buvo išplėsta ir už Lietuvos geografinių ribų, aprėpdama viso pasaulio lietuvius, ir suksis pokalbis. Ved. J. Kuodytė.