Ryto rasa krito. Tautosakos rinkėjui Antanui Juškai – 200 m. Veliuonos dainos

Laida „Ryto rasa krito” dar kartą prisimena vieną didžiausių mūsų tautos tautosakos rinkėją Antaną Jušką, kurio 200-ąsias gimimo metines šiemet minime. Šiuokart plačiau apsistojama prie milžiniško kiekio jo Alsėdžių, Pušaloto, Vilkijos ir daugiausiai Veliuonos apylinkėse surinktų dainų, apie kurias pasakoja etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Aušra Žičkienė.

Pirmojoje A. Juškai ir jo palikimui skirtoje laidoje kalbama apie bendresnę dainynų reikšmę, juose atsispindintį XIX a. vidurio dainų tradicijos daugiasluoksniškumą, sudėtų dainų žanrinę įvairovę. Vedėja – Vida Šatkauskienė.