Šventadienio mintys. Kuo gyvena Telšių kunigų seminarija šiandien?

Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė.