Santara. Vilniečių likimai

Vilniečių prisiminimai. Žinoma Vilniaus polonistė Anna Gulbinowicz pasakoja apie savo senelį, kuris už Amerikoje uždirbtus pinigus įkūrė Naujasodžius, apie tėvą, Rudnickio kavinės savininko vairuotoją, ir apie bajorų kilmės mamą, kuri po karo priversta buvo tapti kolūkiete (1 dalis).