Brandūs pokalbiai. Analitinė kontinentinė filosofija Jono Dagio akimis

Ved. Jonas Dagys.