Kelias. Ekspedicija liuteronų istorijos pėdsakais. Pradžia

Ved. Tomas Pavilanskas-Kalvanas.