Paryžiuje galima išvysti lietuviškos tapybos ir skulptūros simbiozę

Rudenėjančiame Paryžiuje galima išvysti lietuviškos tapybos ir skulptūros simbiozę. Čia atidaryta dailininkės Dalios Kirkutienės ir skulptoriaus
Klaudijaus Pūdymo paroda.