Gyvoji istorija. Prarastos kalbos beieškant

Profesorės Grasildos Blažienės mokslinių interesų sritys – prūsų, baltų kalbų onomastika, prūsistika ir baltistika, lyginamoji kalbotyra, kalbotyros istorija, šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, senųjų rankraščių paleografinė ir lingvistinė analizė, vertimo teorija ir praktika. Profesorė ilgai ir nuosekliai tiria senosios prūsų kalbos vietovardžius ir asmenvardžius, užfiksuotus neskelbtuose šaltiniuose – daugiausia lotyniškai ir vokiškai rašytuose Prūsijos hercogystės dokumentuose. Profesinė bei etinė nuostata gelbėti nuo užmaršties žodžius (kalbą) skatino profesorę sistemingai dirbti su Ordino foliantais, todėl paminėtinas reikšmingas jos mokslinio darbo etapas – ištisas stažuočių ciklas slaptajame valstybiniame archyve „Prūsijos kultūros paveldas. Baltistikai svarbios rankraštinės medžiagos paieškos bei jos tyrimas atvedė mokslininkę ir į Prahos bei Halės archyvus. Apie tai, kas paskatino rinktis išnykusios tautos ir nebeegzistuojančios kalbos tyrimus ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti garsinant baltų kalbas pasaulyje laidoje pokalbis su akademike prof. Grasilda Blažiene. Inga Berulienė