Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite. Muzikų šeima, kurie nenuilstamai triūsia ir garsina Lietuvos vardą

Laidos svečiai – muzikų šeima: choro dirigentas, pedagogas Vytautas Žvirblis, jo žmona, pianistė profesorė Veronika Vitaitė ir jų dukra, pianistė taip pat profesorė Aleksandra Žvirblytė. Ved. Zita Kelmickaitė.