Ryto rasa krito. Latvių dainos

Viena prasmingų rudens dienų yra Baltų vienybės diena. Dvi baltų tautos turi progą prisiminti tai, kas jas vienija, viena kitą geriau pažinti, susitelkti. To bendrojo vardiklio, atpažįstamos baltiškos prigimties aspektų bene daugiausiai galima apčiuopti mūsų tautų kultūros tradicijose, papročiuose, dainose, liaudies mene, pasaulėvaizdyje, kitose nuo senų laikų čia kultivuotose veiklose. Vis dėlto žinių apie sese vadinamos tautos praeities ir dabarties gyvenseną nepaskleidžiame tiek, kiek būtų verta. Tad šiandien laida dėmesį skiria latvių dainoms. Vedėja – Vida Šatkauskienė.