Istorijos detektyvai. Neįtikėtini gydymo metodai Lietuvoje: nuo gyvsidabrio vonios iki rublio numirėlio burnoje

„Reikia numirėliui į burną įdėti sidabrinį rublį. Palaikius dieną ir naktį, išimti. Kam susirgus rože, duoti gerti tą skystimą, kuriame toks rublis buvo pirm apmerktas.“ Tokie gydymo patarimai būdavo duodami dar XX a. pradžios Lietuvoje. Ir anksčiau būdavo tokių gydymo metodų, kurie šiandien atrodo neįtikėtini.

Štai XVI a. buvo populiaru gydytis gyvsidabriu. Juo išsitepęs visą kūną numirė Radvila Juodasis. Štai kaip jo mirtį aprašė jėzuitai: „Tuoj po to patepimo skausmai sustiprėjo, kamavo jį be perstojo ištisas tris dienas taip smarkiai, kad iš pradžių sutrūkinėjo jam akys, ausys ir burna, paskui išsipūtė šonai, ir galop skilo į dvi dalis galva, taigi šitaip savo išradimu atsitraukęs nuo Dievo su baisiu staugimu iškvėpė dvasią.“

Apie tai pasakoja dr. Jonas Tilvikas bei medicinos istorikas Aistis Žalnora. Gydytoja Justė Latauskienė papasakos, kodėl ir šiandien žmonės palyginti dažnai kreipiasi pagalbos pas alternatyvios medicinos atstovus.